Pozew wzajemny

271 pobrań

1094 wyświetleń

Formularz pozwu wzajemnego jest składany w szczególnego rodzaju sytuacjach. Uprawnienie do złożenia pozwu wzajemnego posiadają osoby pozwane, które jednocześnie same posiadają roszczenie wobec powoda. Co do zasady pozew wzajemny jest takim samym pozwem jak każdy inny, jednakże istnieją pewne różnice, takie jak moment złożenia - pozew wzajemny de facto stanowi odpowiedź na inny pozew i tylko w takiej sytuacji może zostać złożony. W kwestiach formalnych istnieje jednak konieczność spełnienia wymagań stawianego w przypadku normalnych pozwów. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Popularne zapytania:

  • wzajemny

Podobne wzory dokumentów