Pozew w postępowaniu nakazowym

1412 pobrań

8712 wyświetleń

Pozew w postępowaniu nakazowym jest dokumentem składanym w sądzie rejonowym, którego celem jest odzyskanie długu, który winien jest wnioskodawcy dłużnik. W dokumencie należy wpisać dane osobowe powoda oraz pozwanego, wartość przedmiotu sporu, datę od kiedy mają zostać naliczane odsetki. Pozew w postępowaniu nakazowym jest dokumentem, dzięki któremu mamy szansę do odzyskania długu drogą sądową w przypadku gdy dłużnik nie chce oddać danej kwoty dobrowolnie. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania i wglądu poniżej.

Podgląd dokumentu


.................., dn.  ..................r.


 


 


 


Do


Sądu Rejonowego


w ..................


 


Powód: ..................


Pozwany: ..................


 


 


Wartość przedmiotu


sporu:..................


 


POZEW W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM


 


Wnoszę o:


 
 1. Orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwan.................. ..................zobowiązany jest zapłacić na moją rzecz kwotę .................. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ..................r. i kosztami procesu według obowiązujących norm, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty.
 2. Wyznaczenie rozprawy w przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w tym terminie i orzeczenie wyrokiem, że Sąd utrzymuje nakaz zapłaty w mocy i zasądza od pozwanego koszty procesu według norm przepisanych.
 3. Przeprowadzenie rozprawy w przypadku mojej nieobecności.
 


 


 


UZASADNIENIE


 


..................


 


 


.............................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

 • wzór pozwu w postępowaniu nakazowym
 • pozew w postępowaniu nakazowym wzór
 • nakazowe
 • WZÓR NR 84 – pozew
 • pozew wzór nr 84
 • pozew nakazowy
 • pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wzór
 • pozew w postepowaniu nakazowym
 • pozew postepowanie nakazowe
 • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wzór

Podobne wzory dokumentów