Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia

2183 pobrań

4475 wyświetleń

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia jest dokumentem składanym do Sądu Rejonowego, którego celem jest uzyskanie wynagrodzenia powiększonego o kwotę odsetek, w związku z niedotrzymaniem terminu zapłaty. W dokumencie należy wpisać dane osobowe obu stron, trzeba umieścić informacje o co wnosi wnioskodawca oraz uzasadnienie. Można dodatkowo dołączyć wykaz załączników do wniosku. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej, poniżej.

Praca

Popularne zapytania:

  • sąd pracy
  • wynagrodzenie
  • wzór pozwu do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia
  • pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wzór
  • pozew do sądu pracy wzór pdf
  • jak wypełnić pozew o zapłatę wynagrodzenia
  • Wzor Pozwu Do Sadu Pracy O Wynagrodzenie
  • pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę
  • pozew do sądu pracy wzór
  • wzór pisma do sądu o zaległe wynagrodzenie i odsetki

Podobne wzory dokumentów