Pozew o zapłatę

2675 pobrań

13927 wyświetleń

Jeśli wszystkie metody ponaglania, wezwania do zapłaty i windykacji należności od nierzetelnego klienta zawodzą, pozostaje wejść na drogę sądową. Przygotowane wzory dokumentów pozwolą Ci zrobić to szybko i bez problemów. Poniżej znajdziesz przejrzysty wzór pozwu, który wystarczy uzupełnić danymi. Wzór pozwu o zapłatę sprawdza się w większości przypadków. Wypełniony pozew wraz z załącznikami potwierdzającymi zasadność pozwu dostarczyć należy do Sądu Rejonowego zgodnego z naszym miejscem zamieszkania.

Podgląd dokumentu


..................,dn. ..................r.


 


Do


Sądu Rejonowego


Wydział Cywilny


w ..................


Powód:..................zam...................


Pozwany:..................zam...................


Wartość przedmiotu  sporu: (podać kwotę)


..................

POZEW O ZAPŁATĘ ..................zł


 


Wnoszę o:


1)   zasądzenie od pozwanego .................., na moją rzecz, kwoty ..................zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ..................r., do dnia zapłaty,


2)   zasądzenie od pozwanego, na moją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych,


3)   nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.


Ponadto wnoszę o:


4)   przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności;

..................

5)   wezwanie na rozprawę świadków:


a) .................., zam. ..................


b) .................., zam. ..................


..................

UZASADNIENIE


..................


 


................................


własnoręczny podpis


 


Załączniki:


1)   odpis pozwu


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • druk pozwu o zapłatę
  • wezwanie
  • pozew o zapłatę
  • druk pozew do sądu
  • pozew druk do s?du word
  • wzór pozwu o zapłatę
  • pozew sądowy o zapłatę wzór
  • Druk Pozwu O Zapłatę
  • gotowy wzor o zaplate
  • pozew o zapłatę wzór

Podobne wzory dokumentów