Pozew o zachowek

794 pobrań

3349 wyświetleń

Zachowek to zagwarantowane prawnie zabezpieczenie interesów spadkobierców (zstępnych, rodziców, małżonka zmarłej osoby), które nie zostały uwzględnione w testamencie. Dzięki niemu uzyskać możesz choć część należnego Ci majątku. Jeśli spadkobiercy nie uwzględniają Twoich żądań, aby go uzyskać, musisz wnieść pozew do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Poniżej udostępniamy Ci wzory dokumentów jakie musisz przedłożyć. Gotowy wzór pozwu pozwoli Ci wypełnić go szybko i sprawnie.

Podgląd dokumentu


.................., dnia ..................r.


 


 


Do Sądu Rejonowego


Wydział Cywilny


w ..................


 


 


Powód: .................., zam. ..................


 


Pozwany: .................., zam. ..................


Wartość przedmiotu


sporu: ..................zł


..................

POZEW O ZACHOWEK


Wnoszę o:


1) zasądzenie od pozwanego.................. na rzecz powoda..................kwoty .................. zł z ustawowymi odsetkami od dnia ..................r.


2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych...................

 


 


UZASADNIENIE


..................


 


 Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • pozew o zachowek wzór
  • wzór wniosku o zachowek
  • pozew o zachowek
  • wzór pozwu o zachowek
  • druk wniosku o zachowek
  • wniosek o zachowek przykład
  • Wzór Pozwu O Zachowek
  • zachówek
  • formularz wniosku o zachowek
  • zachówek- wzory dokumentów

Podobne wzory dokumentów