Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

2520 pobrań

4630 wyświetleń

Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy to dokument kierowany do sądu pracy, właściwego dla okręgu, w którym pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, bądź okręgu, gdzie praca była wykonywana lub znajduje się zakład pracy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do trzech lat od dnia powstania zaległości, później następuje jego przedawnienie. Ekwiwalent pieniężny przysługuje, po wygaśnięciu stosunku pracy, wszystkim osobom, które nie wykorzystały (w całości lub w części) przysługującego urlopu wypoczynkowego. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Praca

Popularne zapytania:

  • ekwiwalent
  • wzor pisma wyplaty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • pozew o ekwiwalent za urlop
  • wzor prosby o wypłate ekwiwalentu za urlop
  • pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  • wniosek o wypłatę ekwiwalentu za urlop wzór
  • pozew do sądu o ekwiwalent
  • pozew o wypłatę ekwiwalentu
  • wzór ekwiwalent za urlop wzor
  • cache:eRDhSbBgNboJ:dokumenty.nf.pl/dokument/pozew-o-wyplate-ekwiwalentu-za-urlop-wypoczynkowy-7235-551379

Podobne wzory dokumentów