Pozew o wydanie nieruchomości

247 pobrań

2560 wyświetleń

Pozew o wydanie nieruchomości jest rodzajem pisma procesowego, dzięki któremu możemy na drodze sądowej wnosić o wydanie naszej własności w postaci nieruchomości gruntowej. Wniosek powinien zawierać dane takie jak imię i nazwisko pozwanego oraz powodu a także wartość przedmiotu sporu podaną w złotówkach jak i również dokładny opis przedmiotu sporu. Wniosek powinien zakończyć się dokładnym uzasadnieniem. Jeżeli w przyszłości będziemy zmuszeni wypełnić tego typu pisma, wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Podgląd dokumentu


.................., dnia ..................r


 


Do


Sądu Rejonowego


w ..................


Wydział Cywilny


 


Powód:..................,..................


Pozwany: ..................,..................


Wartość przedmiotu sporu: ..................zł


..................

POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI


 


Wnoszę o:


1) nakazanie pozwanemu .................., by wydał nieruchomość gruntową o powierzchni.................. położoną w.................., objętą księgą wieczystą KW nr .................. Sądu Rejonowego w..................stanowiącą własność powoda,


2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

..................

Ponadto wnoszę o:


3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda.


..................

UZASADNIENIE


..................


 Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wniosek o wydanie nieruchomosci
  • wydanie nieruchomości gruntowej
  • pozew o wydanie nieruchomości wzór
  • pozew o wydanie wartość przedmiotu sporu

Podobne wzory dokumentów