Pozew o separację

11330 pobrań

16673 wyświetleń

Każdy z małżonków może wnieść pozew o separację w momencie, gdy pomiędzy małżeństwem doszło do całkowitego rozpadu pożycia. Warto zaznaczyć, że nie musi być ono trwałe. W przypadku, gdy małżeństwo nie posiada małoletnich dzieci, sąd może ją orzec bez przeprowadzania postępowania. Orzeczenie separacji wprowadza między małżonkami rozdzielność majątkową. W każdej chwili separacja może zostać cofnięta na wniosek małżonków. Poniższe wzory dokumentów pomagają w napisaniu pozwu o separację, który złożyć należy w Sądzie Rejonowym

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • separacja
  • wniosek o separację druk
  • pismo o separację wzór
  • wniosek o separację wzór
  • wniosek o separacje wzor
  • wniosek o separacje
  • separację
  • wzór pozwu o separację
  • podanie o separację wzór
  • formularz pozew o separację

Podobne wzory dokumentów