Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego

1536 pobrań

10998 wyświetleń

Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego jest dokumentem składanym do sądu okręgowego przez małżonków, którzy chcą odstąpić od związku małżeńskiego oraz dokonać podziału majątku dorobkowego. Aby uzyskać zgodę sądową na rozwód niezbędne jest by nie ucierpiał na tym poziom życia nieletnich dzieci małżonków, jeżeli takie istnieją. Jeżeli pozew ma zostać rozpatrzony pozytywnie, niezbędne jest przedstawienie w pozwie odpowiedniego uzasadnienia, będącego podstawą do uprawomocnienia wyroku. Jeżeli w przyszłości nastąpiłaby taka sytuacja, wzory dokumentów są dostępne poniżej.

Podgląd dokumentu.................., dn. ..................r.


 


Sąd Okręgowy


Wydział Cywilny


w ..................


 


 


Powódka: .................., zam. .................. ul. ..................


Pozwany:.................., zam. .................. ul. ..................


Wartość przedmiotu sprawy: ..................


 


..................

POZEW O ROZWÓD


i podział majątku dorobkowego


 


Wnoszę o:


1) rozwiązanie małżeństwa powódki .................. z pozwanym .................., zawartego w dniu .................. roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w .................. - nr aktu małżeństwa .................. - przez rozwód bez orzekania o winie stron,


3) powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron: .................. ur...................r. oraz .................. ur...................r.w .................. ,


4) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci po .................. zł. miesięcznie na każde z nich.


..................

Ponadto wnoszę o:


5) ustalenie, iż w skład dorobku stron wchodzi:..................


6) ustalenie, kto w wyniku podziału dorobku .................. otrzymuje


..................

UZASADNIENIE..................


 .........................................


(podpis)


Załączniki:


1. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,


2. zupełny odpis aktu małżeństwa,
Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • pozew
  • podział o rozwód i podział majątku wzór
  • www.pozew rozwodowy z podziałem majątku wzory
  • druk podziału majątku
  • pozew rozwodowy i podział majątku wzór
  • umowa o podziału majątku wzór
  • pozew o rozwód bez orzekania o winie i podział majątku
  • pozew o rozwód z podziałem majątku opłata
  • podział majątku dorobkowego wzór
  • wzór pozwu o podział majątku dorobkowego

Podobne wzory dokumentów