Pozew o rozwód

45580 pobrań

141426 wyświetleń

Pozew o rozwód jest dokumentem składanym w sądzie rejonowym w przypadku, gdy któryś z małżonków pragnie zakończenia ich związku małżeńskiego z jakiegoś powodu. Podstawą wejścia w życie rozwodu jest fakt, iż doszło do zupełnego rozkładu życia małżeńskiego małżonków. W takim wypadku każde z nich może wnieść pozew o rozwód. Ponadto, aby pozew wszedł w życie niezbędne jest zaakceptowanie przez sąd przesłanek pozwu oraz zapewnienie tego, iż nie ucierpi dobro małoletnich dzieci małżonków, jeżeli takie istnieją. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania i wglądu poniżej.

Podgląd dokumentu

.................., dn...................r.


Sąd Okręgowy


w...................


Wydział ..................


 


 


Powó..................: .................., zam. ..................


 


Pozwan..................:.................., zam. ..................
..................

 


POZEW O ROZWÓD


Wnoszę o:
 1. rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu..................r. w USC w.................. przez rozwód ..................
 2. powierzenie .................. .................. władzy rodzicielskiej nad .................. ..................ur. dnia ..................r. w ..................;
 3. zobowiązanie .................. do ponoszenia kosztów utrzymania .................. w kwocie ..................miesięcznie;
 4. zasądzenie od .................. na rzecz .................. kosztów procesu wg norm przepisanych.
..................

 


UZASADNIENIE..................


 


.....................................


(podpis)


 


Załączniki:
 1. odpis pozwu,
 2. odpis zupełny aktu małżeństwa,
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletniego dziecka.
Pisma procesowe

Popularne zapytania:

 • druki pozwu rozwodowego
 • druki pozwu o rozwód
 • wzór wniosku o rozwód
 • pozew rozwodowy
 • pozwy rozwodowe wzór
 • pozew o rozwód
 • pozew o rozwod
 • pozew rozwodowy druki
 • wzór pozwu o rozwód
 • wniosek rozwodowy druk

Podobne wzory dokumentów