Pozew o rozdzielność majątkową

2316 pobrań

12832 wyświetleń

Pozew o rozdzielność majątkową jest pismem składanym w sądzie rejonowym przez małżonków, którzy chcą utrzymać rozdzielność swego majątku, czyli krótko mówiąc, sytuację, w której każdy z nich posiada swoją część majątku. Aby złożyć taki wniosek niezbędne jest wypełnienie w nim danych powoda i pozwanego. Następnie powinno się wpisać o co wnosi powód, datę wejścia umowy w życie oraz wypełnienie danych osobowych świadków rozprawy. Główną częścią jest uzasadnienie, które jest podstawą do przeprowadzenia rozprawy sądowej. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania i wglądu poniżej.

Podgląd dokumentu


.................., dnia..................r.


 


 


Sąd Rejonowy w ..................


Wydział ..................


 


 


Powó..................:.................., zam. ..................


Pozwan..................: .................., zam. ..................


..................

 


POZEW


o ustanowienie rozdzielności majątkowej


między małżonkami


 


Wnoszę o:
 1. ustanowienie z dniem ..................r. rozdzielności majątkowej .................. .................. i .................. .................., wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu ..................r., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w .................., nr aktu małżeństwa ..................;
 2. zasądzenie od .................. na rzecz .................. kosztów procesu według norm przepisanych.
..................

Ponadto wnoszę o:
 1. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;
 2. wezwanie na rozprawę świadków:


 • ...................................., na okoliczność [1:textbox_16:podać na jaką okoliczność świadek ma być przesłuchany • .................. .................., na okoliczność ..................


 


..................

UZASADNIENIE.................. 


................................................


(podpis)


 


Załączniki:
 1. odpis pozwu,
 2. odpis aktu małżeństwa stron,
 3. zaświadczenie o dochodach ...................
 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

 • wniosek o rozdzielność majątkową
 • wzór pozwu o rozdzielczość majątkową
 • rozdzielność majatkowa wzór
 • wniosek o rozdzielczość majątkową
 • wzór o rozdzielność majątkową
 • rozdzielność majątkowa wzór
 • rozdzielność majątkowa druki
 • rozdzielność
 • wniosek rozdzielnosc majatkowa
 • pozew o rozdzielnosc majatkowa

Podobne wzory dokumentów