Pozew o eksmisję

1642 pobrań

3739 wyświetleń

Pozew o eksmisję jest dokumentem, który należy składać do odpowiedniego Sądu Rejonowego. Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zawrzeć w nim informacje takie jak: datę oraz miejscowość, dokładne dane osobowe pozwanego oraz powodu, wartość przedmiotu sporu wyrażoną w złotówkach a także dokładne uzasadnienie wraz z odręcznym, czytelnym podpisem (imię oraz nazwisko powoda), który powinien znajdować się na końcu wypełnionego dokumentu. Inne wzory dokumentów można znaleźć pod adresem internetowym poniżej.

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • eksmisja
  • pozew o eksmisję wzór
  • dokumenty do eksmisji
  • wniosek o eksmisję druk
  • wzór pozew o eksmisję
  • nakaz eksmisji druk
  • pozew o nakaz eksmisji
  • wniosek o eksmisję
  • wzór wniosku o eksmisję
  • pismo o eksmisję

Podobne wzory dokumentów