Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży

166 pobrań

1531 wyświetleń

Kwestie związane z zawieraniem umów kupna-sprzedaży regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi każda strona dokonująca transakcji może zażądać od drugiej strony potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży. W obrocie gospodarczym funkcjonują różne rodzaje potwierdzeń. Dokumentami potwierdzającymi fakt zawarcia umowy sprzedaży są najczęściej paragony, rachunki i faktury wystawiane klientom przez sprzedawców. Przydatne wzory dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w tym potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

.................., dn...................r.


 


..................


..................


..................


....................................


 

..................Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
.................. w ................... przy ul. .................. potwierdza, że dnia ..................r. sprzedał .................. .................. za cenę .................. zł.

..................


.................................................
pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy


 


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • dokument potwierdzający sprzedaż
  • dokument potwierdzenie sprzedaży

Podobne wzory dokumentów