Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja dwujęzyczna stosowana w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą)

383 pobrań

1297 wyświetleń

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty jest dokumentem składanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest potwierdzenie życia i zamieszkania osoby pobierającej emeryturę bądź rentę. Jest to wersja dwujęzyczna dokumentu, zatem podpisy pól są napisane również w języku angielskim. We wniosku należy wypełnić dane osobowe oraz adresowe zainteresowanego, ponadto jest wymagany podpis emeryta, rencisty bądź osoby upoważnionej do tego czynu. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • krus poswiadczenie życia i zamieszkania
  • poswiadczenie życia i zamieszkania
  • potwierdzenie zycia i zamieszkania

Podobne wzory dokumentów