Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń

146 pobrań

463 wyświetleń

Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń jest dokumentem składanym w ZUSie. Zostaje on złożony w celu potwierdzenia dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pieniężnych z tytułu emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty, świadczenie przedemerytalnego, emerytury. We wniosku należy wpisać dane osobowe oraz adresowe osoby zainteresowanej. W dokumencie występuje również pouczenie, z którym należy się zapoznać. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • prawo
  • zaświadczenie o pobieranych świadczeniach wzór

Podobne wzory dokumentów