Polecenie przelewu

281 pobrań

644 wyświetleń

Polecenie przelewu jest to formularz, dzięki któremu można zlecić przelew lub dokonać wpłatę gotówkową. Należy uzupełnić dokument o następujące dane:  nazwa odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota, numer rachunku zleceniodawcy, nazwa zleceniodawcy oraz tytuł przelewu. Przyjmujący polecenie wpisuje datę oraz stawia pieczątkę. Transakcję można dokonać w placówkach pocztowych lub bankowych. Księgowanie przelewu następuje tego samego dnia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Warto jako dowód wpłaty zatrzymać kopię formularza z widoczną pieczątką banku lub poczty.

Różne

Popularne zapytania:

  • dowód wpłaty
  • druk przelewu

Podobne wzory dokumentów