Podanie o przyjęcia na studia

2064 pobrań

4251 wyświetleń

Podanie o przyjęcie na studia kieruje się do Rektora /Władz Wydziału Uczelni na którą się aplikuje. W treści podania należy podać dokładny kierunek ze wskazaniem na tryb studiów: licencjackie/magisterskie, dzienne/zaoczne. Można także uzasadnić swój wybór. Podanie wysyła się zwykle jako załącznik do wymaganych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły średniej oraz zdanie egzaminu dojrzałości. We wniosku powinny znaleźć się dokładne dane aplikanta z adresem, numerem telefonu i adresem mailowym.  Pismo musi być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby składającej wniosek.

Studia

Popularne zapytania:

  • podanie na studia

Podobne wzory dokumentów