Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

3937 pobrań

12714 wyświetleń

W wypadku kiedy student nie zdąży zaliczyć wszystkich niezbędnych egzaminów i zaliczeń, a liczba punktów ECTS jest niewystarczająca do skorzystania z warunkowego przepuszczenia na kolejny semestr, możliwe iż niezbędne będzie złożenie podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej. Podanie to musi zostać skierowane do Dziekana ds. Studenckich. Należy w nim zawrzeć dane osobowe zainteresowanego, powód przez który sesja miałaby zostać przedłużona oraz długość przedłużenia, o które się prosi. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Studia

Popularne zapytania:

  • przedłużenie sesji
  • podanie o przedłużenie sesji
  • wniosek do dziekana o przedłużenie sesji
  • wzór prośby o prolongate do pip
  • wzór dokumentu z prośba o przedluzenie sesji us
  • podanie o przedluzenie sesji letniej us
  • wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
  • wzor podania na studiach o przedłużenie
  • prośba o przedłużenie sesji na wsp katowice
  • wniosek podania o przedłużebnie sesji

Podobne wzory dokumentów