Podanie o cofnięcie decyzji o skreśleniu z listy studentów

11820 pobrań

22053 wyświetleń

Jeżeli student zostanie skreślony z listy studentów istnieje możliwość przywrócenia go na studia. W takim wypadku należy złożyć do dziekanatu odpowiednie podanie. Dokument ten należy złożyć do Dziekanatu, a bezpośrednio stamtąd powinien trafić do Dziekana ds. Studenckich. Podanie musi zostać złożone do 14 dni po zajściu w przeciwnym wypadku niezbędne będzie reaktywowanie studenta, a co za tym idzie, student będzie musiał ponieść dodatkowe koszta. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Studia

Popularne zapytania:

  • podanie do dziekana
  • skreślenie
  • odwołanie od skreślenia z listy studentów
  • Od decyzji o skreśleniu z listy studentów przysługuje odwołanie do rektora
  • odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór
  • podanie studia skreslenie
  • skreślenie z listy studentów odwołanie
  • sklesleje z listy studentow agh
  • odwołanie od decyzji skreślenia z listy studentów wzór
  • odwoładnie od decyzji skreslenie z listy studentow wat

Podobne wzory dokumentów