Podanie do dziekana

2771 pobrań

9835 wyświetleń

Podanie do dziekana to jednostronicowy dokument, na mocy którego student danej uczelni zwraca się do Dziekana swojego wydziały z określonym wnioskiem, dotyczącym np. dalszego przebiegu jego toku studiów, urlopu dziekańskiego, etc. Wniosek taki student składa w dziekanacie swojego wydziału na uczelni. W podaniu student wskazuje swoje dane osobowe, kierunek, tryb i semestr studiów oraz numer albumu. Ponadto wskazuje się Dziekana, do którego jest skierowany wniosek. W części zasadniczej wniosku określa się charakter prośby, a pod nim wskazuje się faktyczne uzasadnienie prośby. Wzór podania wyposażony został w oświadczenie o niezaleganiu z opłatami należnymi uczelni z tytułu uczestniczenia w studiach. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem tego typu spraw.

Studia

Popularne zapytania:

  • dziekan
  • podanie do dziekana wzór
  • jak napisac podanie do dziekana o zwrot dokumentow
  • przykładowe podanie do dziekana
  • jak napisac podanie do dziekana
  • pismo do dziekana wzór
  • wzór podania do dziekana
  • podanie do dziekana
  • pismo do dziekana
  • dokumenty do dziekanatu prośba

Podobne wzory dokumentów