PIT-6 / PIT-6L

691 pobrań

2333 wyświetleń

Deklaracje PIT-6/PIT 6-L są składane do urzędu skarbowego przez podatników w celu poinformowania o rozmiarach i rodzajach zamierzonej produkcji w następnym roku. Dotyczy to podatników osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnych. W tym wypadku deklarację trzeba złożyć do końca listopada każdego roku (czasem terminy są przedłużane do pierwszego grudnia). Działy specjalne rolnictwa zaliczają m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych czy hodowla dżdżownic bądź jedwabników. Pełną listę można znaleźć w internecie. Poniżej dostępne są wzory dokumentów, które można pobrać.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-6
  • nip-6

Podobne wzory dokumentów