PIT-40

236 pobrań

1028 wyświetleń

PIT-40 jest formularzem podatkowym sporządzanym przez płatnika rozliczającego roczne dochody pracowników lub innych uprawnionych podatników wymienionych w ustawie. Obowiązek sporządzenia PIT -40 nakładają na płatnika przepisy. Warunkiem obligującym płatnika do jego sporządzenia jest oświadczenie uprawnionego podatnika złożone płatnikowi na piśmie. Do dokonania rozliczenia uprawnione są jedynie zakłady pracy, instytucje wypłacające emerytury i renty oraz inne podmioty wymienione w ustawie. Wypełniony formularz PIT-40 należy przekazać do końca lutego kolejnego roku podatkowego urzędowi skarbowemu podatnika i podatnikowi. Aktualne wzory dokumentów można pobrać poniżej.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-40

Podobne wzory dokumentów