PIT -39 formularz składany od 1 stycznia 2011r.

67 pobrań

188 wyświetleń

Deklarację PIT-39 składają podatnicy, którzy w wyniku transakcji prywatnych zyskali przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości i realizacji praw przysługujących z tytułu ich posiadania. Deklarację należy złożyć w terminie składania rocznych zeznań podatkowych, o ile do sprzedaży lub realizacji praw z nieruchomości doszło w roku poprzednim. W zeznaniu za rok 2014 należy wykazać przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości powstałych lub kupionych w latach 2009 do 2014. Przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach wcześniejszych, nie podlegają opodatkowaniu. Wzory dokumentów obowiązujących podatników w bieżącym roku podatkowym są do pobrania poniżej.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-39
  • aktywny formularz pit 39 2011

Podobne wzory dokumentów