PIT-38 formularz składany od 1 stycznia 2011r.

102 pobrań

788 wyświetleń

PIT- 38 wypełnia się w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach. Jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Zawiera oprócz danych identyfikacyjnych podatnika, informacje o dochodach i stratach z tytułu zbycia papierów wartościowych, obliczenie zobowiązania podatkowego i i dane o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wzory dokumentów, które podatnik jest zobowiązany złożyć do US, znajdziemy za damo w internecie.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-38 druk
  • pit 38 druk za 2011
  • pit-38 formularze za 2011r.
  • pit 38 za 2011 druk

Podobne wzory dokumentów