PIT-37 formularz składany od 1 stycznia 2011r.

166 pobrań

352 wyświetleń

Formularz podatkowy PIT-37 jest deklaracją podatników, wskazanych w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym okresie podatkowym. Wzory dokumentów PIT-37 wypełniają podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umów o dzieło, umowy zlecenia. Ponadto PIT-37 składają podatnicy osiągający dochody z racji emerytur, rent krajowych, świadczeń oraz zasiłków przedemerytalnych. PIT-37 obowiązuje także podatników uzyskujących przychody z tytułu stypendiów, z praw autorskich, innych praw majątkowych, z umowy aktywizacyjnej oraz z działalności wykonywanej osobiście. PIT-37 składają również podatnicy otrzymujący zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT

Popularne zapytania:

  • wzor pit 37
  • pit 37 formularz 2011
  • pit 37 za rok 2011 druk
  • pit 37 2011 druk pdf

Podobne wzory dokumentów