PIT - 36L formularz składany od 1 stycznia 2011r.

36 pobrań

135 wyświetleń

PIT-36 L powinien wypełnić z złożyć w US, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Jest to zeznanie dotyczące wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Wzory dokumentów podatkowych i nie tylko można za darmo pobrać z wielu miejsc w sieci. Formularz PIT -36 L oprócz danych identyfikacyjnych podatnika zawiera informacje o dochodach lub stratach, odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, oraz informacje dodatkowe.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-36
  • pit 36l za 2011 druk

Podobne wzory dokumentów