PIT-3 - formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych po 1.01.2011

9 pobrań

30 wyświetleń

PIT-3 - formularz dotyczący dochodów jest dokumentem składanym w Urzędzie Skarbowym. Dokument dotyczy osób pobierających zasiłki socjalne z ubezpieczenia społecznego. Jego celem jest obliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik musi wskazać w nim płatnika, na podstawie którego zostanie zmniejszona miesięczna zaliczka po podatek dochodowy, stanowiąca 1/12 tej kwoty. Jednocześnie należy prawidłowo wypełnić oświadczenie. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

PIT


Podobne wzory dokumentów