PIT-3

129 pobrań

1263 wyświetleń

PIT-3 jest dokumentem składanym przez podatnika w urzędzie skarbowym. Dotyczy on osób otrzymujących zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego. Podstawą do obliczenia wysokości zaliczki podatkowej jest kwota zasiłku, którą otrzymuje dana osoba, a płatnikiem jest organ rentowy, czyli ten, który wypłaca zasiłek. Deklaracja PIT-3 służy do pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Przeznaczona jest dla osób, które są na zasiłku pieniężnym. Wzory dokumentów są możliwe do pobrania poniżej.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-3
  • pit 3 czego dotyczy
  • pit 3 pdf
  • pit 3 druk
  • pit 3
  • pit3

Podobne wzory dokumentów