PIT -28 formularz składany od 1 stycznia 2011r.

230 pobrań

1071 wyświetleń

PIT-28 to formularz, który składa osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Mogą to być przychody przede wszystkim z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej albo spółki jawnej. a także przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą. W formularzu PIT-28 podatnik określa rodzaj osiągniętego przychodu, jego wysokość oraz zastosowaną stawkę podatku, a także odliczenia od takiego przychodu co pozwala na określenie podstawy opodatkowania i należnego ryczałtu od przychodów. Dokument PIT-28 za poprzedni rok podatkowy, podatnik powinien złożyć do 31 stycznia roku następnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Wzory dokumentów PIT-28 znajdują się w załączniku.

PIT

Popularne zapytania:

  • PIT-28/A wzór
  • pit 28 2011 druk
  • pit-28 pdf
  • druk pit 28
  • pit 28 za 2011 druk
  • druk pit 28 za 2011

Podobne wzory dokumentów