PIT-23

254 pobrań

1391 wyświetleń

PIT-23 to formularz, w którym podatnik informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania, o dochodach, które osiągnął tytułem zbycia nieruchomości, ich części lub udziałów w nich, a także praw majątkowych w postaci spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu lub prawa do użytkowania wieczystego gruntu. Dokument PIT-23 należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia dokonania zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. W tym terminie należy opłacić także wyliczony w deklaracji zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania (stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami i kosztami zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, a także przychodami zwolnionymi ustawowo od opodatkowania). Wzory dokumentów PIT-23 znajdują się w załączniku.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-23
  • deklaracja PIT-23 druk
  • pismo do PIT-23

Podobne wzory dokumentów