PIT-19A

2683 pobrań

5255 wyświetleń

PIT-19A to formularz, który do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym składa osoba duchowna osiągająca przychody z tytułu wszelkiego rodzaju opłat wynikających z pełnienia swojej funkcji, w celu rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok podatkowy. W dokumencie PIT-19A osoba duchowna informuje o wysokości zapłaconej oraz odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego składki zdrowotnej dzieląc tą informację na poszczególne kwartały. Formularz PIT-19A należy złożyć do urzędu skarbowego, który jest właściwy do miejsca wykonywania funkcji duszpasterskich przez osobę duchowną. Wzory dokumentów PIT-19A znajdują się w załączniku.

PIT

Popularne zapytania:

  • pit-19a
  • pit 19a druk
  • pit 19 A
  • pit19a

Podobne wzory dokumentów