PIT - 14

23 pobrań

296 wyświetleń

Dokument PIT-14 to informacja o wysokości wycofanego w danym roku wkładu budowlanego lub też mieszkaniowego wniesionego przez podatnika do spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku spółdzielni mieszkaniowych) albo o wysokości wycofanych bądź przeniesionych w danym roku na osoby trzecie oszczędności pochodzących z kasy mieszkaniowej (w przypadku banku, który prowadzi kasę mieszkaniową). Formularz PIT-14 jest wysyłany po wypełnieniu do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy, w dwóch egzemplarzach - do osoby, której dotyczyły związane z nim zwroty oraz do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Wycofane wkłady lub oszczędności mogą rodzić obowiązek rozliczenia ich w zeznaniu podatkowym podatnika jeśli dokonał z ich tytułu odliczeń od osiągniętego dochodu w latach ubiegłych. Wzory dokumentów PIT-14 znajdują się w załączniku.

PIT

PIT

Podobne wzory dokumentów