PIT-12 - formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych po 1.01.2011

133 pobrań

417 wyświetleń

Formularz PIT-12 to dokument, który podatnik składa płatnikowi podatku (najczęściej pracodawcy), gdy chce by dokonał on rozliczenia rocznego podatku dochodowego w jego imieniu. Dokument ten dla jego skuteczności musi zostać złożony przed 10 dniem stycznia roku, który następuje po roku podatkowym, za który będzie składane rozliczenie podatkowe. Płatnik dokonuje na jego podstawie rozliczenia podatnika z Urzędem Skarbowym do końca lutego tego roku. W dokumencie PIT-12 podatnik oświadcza, że nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (poza dochodami, które uzyskał od płatnika), a także, że nie będzie korzystał z innych odliczeń od podatku niż te, dokonane przez płatnika (w tym także wynikających z wspólnego opodatkowania z małżonkiem, samotnego wychowania dziecka i innych ulg podatkowych). Wzory dokumentów PIT-12 dostępne są w załączniku.

PIT


Podobne wzory dokumentów