PIT-11- formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych po 1.01.2011

234 pobrań

522 wyświetleń

Dokument PIT-11 stanowi informację o dochodach, które podatnik uzyskał i o zaliczkach, które z tego tytułu zostały pobrane na rzecz podatku dochodowego w minionym roku. Formularz PIT-11 jest wręczany pracownikowi przez pracodawcę do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczą uzyskane dochody. W druku tym zawarte są informacje dotyczące dochodów pracownika z takich źródeł jak przede wszystkim umowa o pracę, umowa zlecenia, czy umowa o dzieło. Na podstawie informacji PIT-11 podatnik dokonuje rozliczenia rocznego podatku dochodowego składając odpowiednią deklarację. Wzory dokumentów PIT-11 dostępne są w załączniku.

PIT

Popularne zapytania:

  • druk pit 11 2011

Podobne wzory dokumentów