Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

559 pobrań

7275 wyświetleń

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń jest pismem informacyjnym, którego celem jest wyjaśnienie sprzecznej sytuacji dotyczącej rozliczenia z otrzymanego towaru, którego wartość jest nieadekwatna do przesłanej kwoty. W dokumencie należy wpisać dane adresata, datę zawarcia danej umowy, kwotę ustalonego rachunku, datę oraz kwotę przedpłaty oraz datę otrzymania wadliwego bądź niepełnego towaru. Pismo może dotyczyć również innych sytuacji sprzecznych. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dnia ..................


.


 


 


 


PISMO WYJAŚNIAJĄCE STAN ROZLICZEŃ


 


 


Adresat:


..................
..................
.................. ..................


 


 


 


Odebraliśmy Państwa sprawozdanie dotyczące stanu rozliczenia z dnia .................., stwierdzające stan rachunku na kwotę .................. PLN.

..................

Z niżej podanych powodów nie zgadzamy się z nadesłanym sprawozdaniem:


Nie przyjęliśmy towaru, którego ceną nas się obciąża. Ceny przewyższają ustalone kwoty.


Dnia .................. przekazaliśmy na Państwa konto przedpłatę w wys................... PLN


Towar otrzymaliśmy w stanie uszkodzonym dnia ...................


Zgodnie z przysługującym nam prawem, towar przygotowany jest do zwrotu.


Prosimy o uzgodnienie rozliczeń zgodnie z powyższymi uwagami.


 


 


Z poważaniem,


 


..........................................


(podpis)


Różne

Popularne zapytania:

  • pismo wyjaśniające wzór
  • pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego wzór
  • pismo wyjaśniające do us
  • pismo wyjaśniające
  • pismo wyjaśniające wzór
  • wzór pisma wyjaśniającego do urzędu skarbowego
  • jak napisać pismo wyjaśniające
  • Pismo Wyjaśniające Do Urzędu Skarbowego
  • jak napisać pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego
  • wzór pisma wyjaśniającego

Podobne wzory dokumentów