Pełnomocnictwo procesowe

533 pobrań

4999 wyświetleń

Pełnomocnictwo procesowe jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa regulowanym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania swojego mocodawcy przed sądem. W postępowaniu sądowym pełnomocnikami mogą być jedynie osoby wymienione w kodeksie postępowania cywilnego m.in. adwokaci, radcy, osoby pozostające w bliskich relacjach z mocodawcą lub osoby, które są z nim związane umowami cywilno – prawnymi (np. umowa zlecenia). Obowiązujące wzory dokumentów, w tym pełnomocnictw, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu.................. ..................r.
 


 


 


PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE


 


 


 


Ja, niżej podpisany, .................., niniejszym udzielam


radcy prawnemu ..................


..................

pełnomocnictwa do zastępowania mnie przed Sądem .................. w sprawie o zapłatę, z powództwa ...................


 


Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.


 


 


Mocodawca


 


 Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • pełnomocnik
  • pełnomocnictwo procesowe
  • pełnomocnictwo procesowe wzór
  • pełnomocnictwo procesowe wzor
  • pełnomocncitwo dla radcy prawnego
  • druk pełnomocnictwa do sądu
  • pełnomocnictwo dla rady prawnego
  • pełnomonictwo procesowwe
  • pełnomocnictwo dla radcy prawnego wzór
  • Pełnomocnictwo sądowe

Podobne wzory dokumentów