Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

6736 pobrań

51851 wyświetleń

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi prosty, jednostronicowy dokument, na mocy którego mocodawca upoważnia inna osobę do zawarcia w jego imieniu przedmiotowej umowy, określonej w treści pełnomocnictwa. W pełnomocnictwie, stanowiącym jednostronne oświadczenie woli, określane są dane mocodawcy, dane upoważnionego (w tym informacja o dokumencie tożsamości, którym upoważniony się legitymuje), a także dane osoby, z którą ma być zawarta umowa. Na mocy pełnomocnictwa osoba upoważniona ma prawo upoważnić inną osobę do reprezentowania Mocodawcy. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

 

PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWARCIA UMOWY


 


 


Ja, niżej .................., dnia .................. udzielam pełnomocnictwa ogólnego: ..................zam. .................. ..................legitymującego się dowodem osobistym seria .................. nr.................. wydanym przez .................. do zawarcia w moim imieniu umowy .................. z Panem .................. zam. w ..................,...................

..................

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.........................................

podpis


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • upoważnienie do podpisania umowy
  • upoważnienie do umowy
  • pełnomocnictwo do podpisania umowy
  • druk pełnomocnictwa kupna nieruchomości
  • wzór upoważnienia do podpisania umowy
  • upoważnienie do podpisania umowy wzór
  • upoważnienie do podpisu umowy wzór
  • pełnomocnictwo do zawarcia umowy wzory
  • pełnomocnictwo do zawarcia umowy
  • wzór druku pełnomocnictwa na podpisanie umowy

Podobne wzory dokumentów