Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

628 pobrań

6766 wyświetleń

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej stanowi prosty, jednostronicowy dokument, na mocy którego mocodawca, będący wspólnikiem spółki cywilnej, upoważnia inną osobę do reprezentowania swoich (jako wspólnika spółki) interesów, w sprawach związanych z działalnością spółki. Pełnomocnictwo, stanowiące jednostronne oświadczenie woli, wskazuje mocodawcą, będącego osobą upoważniającą oraz osobę upoważnianą. W dokumencie określa się także dokument tożsamości, jakim legitymuje się osoba upoważniona. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

 


PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI CYWILNEJ
Ja, niżej .................., dnia ..................udzielam pełnomocnictwa ogólnego: .................. zam. w.................................... .................. się dowodem osobistym seria .................. nr .................. wydanym przez ..................
do prowadzenia spraw spółki cywilnej  powstałej na mocy umowy spółki zawartej dnia .................. w .................. pomiędzy Mocodawcą a ..................

....................................

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.
................................................


podpis


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • pełnomocnictwo spółka cywilna
  • pełnomocnik w spółce cywilnej wzór
  • spolka cywilna pelnomocnictwo
  • PELNOMOCNICTWO SPÓLKA CYWILNA
  • wzór pełnomocnictwa rodzajowego dla wspólnika spółki cywilnej
  • pełnomocnictwo spółka cywilna wzór
  • wzór pełnomocnictwa do reprezentowania sółki
  • przekladowe upoważnienie do kierowania firmą
  • pełnomocnictwo spółki cywilnej wzory
  • pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy wzór

Podobne wzory dokumentów