Pełnomocnictwo administracyjne

4953 pobrań

24145 wyświetleń

Pełnomocnictwo administracyjne stanowi prosty, jednostronicowy dokument, na mocy którego osoba lub podmiot może upoważnić inną osobę do reprezentowania siebie przed organami polskiej administracji publicznej. Pełnomocnictwo, stanowiące jednostronne oświadczenie woli, wskazuje osobę upoważniającą oraz osobę upoważnianą, a także w formie jednozdaniowej określa pełen zakres spraw, w których osoba upoważniona może reprezentować upoważniającego. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

 


 


 

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE


 
Ja niżej .................., dnia..................upoważniam ....................................zam. w ....................................legitymującego się dowodem osobistym seria.................. nr ..................wydanym przez ..................do działania w moim imieniu przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach, w których jestem lub będę stroną.

..................

 


 


 


 


.......................................................


podpis


 


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • pelnomocnictwo formularz
  • pełnomocnictwo administracyjne wzór
  • pelnomocnictwo administracyjne
  • pelnomocnictwo wzór druku
  • pełnomocnictwo administracyjne
  • upowaznienie do zalatwienia spraw urzedowych
  • wzor upowaznienia do spraw urzedowych
  • druk do pełnomocnictwa
  • upoważnienie administracyjne druk
  • pisma urzędowe wzory upoważnienia

Podobne wzory dokumentów