Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialność za długi osoby trzeciej

12 pobrań

48 wyświetleń

Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialność za długi osoby trzeciej, jest dokumentem informacyjnym, którego celem jest poinformowanie odbiorcy, iż nasza osoba zrzeka się prawa do długów osoby, z którą dzielił rachunek. W dokumencie należy wpisać dane osobowe adresata, datę od której dokument ma wejść w życie oraz imię i nazwisko osoby, do której należą długi. W dokumencie można wyrazić chęć założenia nowego rachunku, wyłącznie na swoją osobę. Wzory dokumentów dostępne są do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dnia ..................


 


Adresat: ..................


 


 


 


OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU - NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ


 


 


 


Szanowni Państwo,


..................

niniejszym informuję, że od dnia .................. nie biorę żadnej odpowiedzialności za długi ...................


Bardzo proszę o poinformowanie mnie, jakie czynności są niezbędne, aby nasz dotychczasowy rachunek zmienić na moje nazwisko, a w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień proszę o usunięcie mojego dotychczasowego rachunku i otwarcie nowego, wyłącznie na moje nazwisko.

..................

Jeżeli na jakichkolwiek formularzach niezbędny będzie mój podpis, proszę o ich przesłanie.


 


 


Z poważaniem,


 


.......................................................


(podpis)Podobne wzory dokumentów