Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

566 pobrań

1937 wyświetleń

Wzór dokumentu z grupy pism procesowych - wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Formularz przeznaczony jest dla pozwanych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na opłacenie adwokata z własnej kieszeni. Wypełniając tego typu wzory dokumentów, należy podać dokładną sygnaturę akt sprawy oraz adres właściwego Sadu Rejonowego lub Okręgowego wraz z nazwą wydziału sądu, który sprawą się zajmuje, jak też dane personalne wnioskodawcy. Do takiego wniosku dołącza się zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy, a także o liczbie osób będących na jego utrzymaniu i dochodach tychże osób. Dokument w formacie PDF można edytować online, bądź od razu pobrać na dysk i wydrukować.

ZUS

Popularne zapytania:

  • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
  • oświadczenie wnioskodawcy
  • oświadczenie wnioskodawcy o braku dokumentów
  • oswiadczenie w sprawie brakow dokumentow
  • wniosek w sprawie braków dokumentów
  • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentu
  • oświadczenie wnioskodawcy zus
  • oświadczenie o braku dokumentów
  • wzor podan o brak dowodow
  • oświadczenie wnioskodawcy zus druk

Podobne wzory dokumentów