Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu

26 pobrań

255 wyświetleń

Sprzedawca ma prawo do zastrzeżenia sobie prawa odkupu zbywanego przedmiotu, pod warunkiem, że w chwili zbycia spisze on z kupującym umowę, która zawiera stosowny paragraf. Wykonanie tego prawa wymaga zaś oświadczenia złożonego w formie pisemnej. - poniżej zamieszczamy jego szablon. Prezentujemy Państwu wszelkie niezbędne wzory dokumentów związanych ze sprzedażą - szablony są gotowe do pobrania na dysk lub edycji online. Obsługiwane formaty plików to PDF (wymagany jest program Acrobat Reader bądź dowolna aplikacja typu PDF Reader), lub też opcjonalnie DOC.

Podgląd dokumentu

.................., dnia ..................r.


 


 


Kupujący:


 


..................


zam. w ..................


przy ..................


 


..................

 


Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu


 


 


 Ja, niżej .................., .................., .................. przy ul. .................. w .................., niniejszym oświadczam, iż na mocy § .................. umowy zawartej dn. ..................r. w .................. wykonuję przysługujące mi prawo odkupu .................., .................. przedmiot w/wym. umowy.

..................

 


 


Z wyrazami szacunku,


 


 Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • wzory oświadczeń

Podobne wzory dokumentów