Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

556 pobrań

1423 wyświetleń

Jeśli nie jesteśmy w stanie pokryć wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, możemy ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wystarczy zgłosić w sądzie stosowny dokument. Formularz zawiera sekcje takie jak nazwa i siedziba sądu, sygnatura akt, dane wnioskodawcy, stan rodzinny, majątek, dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zobowiązania i stałe wydatki oraz inne istotne informacje. Wszelkie wzory dokumentów urzędowych prezentowane w naszym portalu opatrzone są pouczeniem oraz instrukcją. Oświadczenie można złożyć też jako załącznik do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych (jeśli składamy oba wnioski jednocześnie, wystarczy jeden rzetelnie wypełniony formularz). Plik obejmuje 5 stron formatu A4 i jest dostępny w formatach DOC i PDF.

Popularne zapytania:

  • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(a) na druku urzędowym
  • formularz oświadczenia majątkowego + adwokat z urzędu
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym dla ustanowienie pełnom z urzędu 2015r
  • PISMO DO SKARBÓWKI O STANIE MAJĄTKOWYM
  • formularz oświadczenia o dochodach oraz stanie rodzinnym i majątkowym 2015
  • sad druk urzedowy o stanie majatku

Podobne wzory dokumentów