Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

698 pobrań

2857 wyświetleń

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej jest dokumentem składanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest poinformowanie ZUS`u o przerwach w ubezpieczeniu i przyczynach tych przerw. Druga część dokumentu to opisanie sytuacji materialnej rodziny. W trzeciej części należy wypełnić tabelę dotyczącą sytuacji materialnej wnioskodawcy i jego rodziny. Część czwarta to opis stanu majątkowego dotyczącego ubezpieczonego, najbliższych członków rodziny i innych osób wspólnie zamieszkujących. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania, poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • stan rodzinny
  • sytuacja materialna
  • oswiadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym ZUS
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej
  • oświadczenie o stanie majątkowym rodzinnym i sytuacji materialnej
  • wzor oswiadczenia o sytuacji rodzinnej
  • oswiadczenie o stanie rodzinnym i majatkowym oraz sytuacji materialnej
  • jakie dokumenty do oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
  • oświadczenie majątkowe do zus

Podobne wzory dokumentów