Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw

3017 pobrań

6643 wyświetleń

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw to dokument, stanowiący integralną część dokumentów aplikacyjnych składanych przez osoby, które ubiegają się o przyjęcie do pracy na wolnym stanowisku w służbie cywilnej. Oświadczenie kandydata powinno zawierać datę, miejscowość, dane osoby ubiegającej się o pracę oraz podpis kandydata. Jeżeli procedura rekrutacyjna nie przewiduje innego trybu, pismo składane jest wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • korzystanie z pełni praw
  • obywatelstwo
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • pismo
  • oświadczenie o posiadaniu obywtalestwaplskiego
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni
  • dokumentu oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • wzór oświadczenia o posiadanym obywatelstwie
  • oświadczenie o polskim obywatelstwie
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni

Podobne wzory dokumentów