Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

77 pobrań

582 wyświetleń

Wzory dokumentów, będących odstąpieniem od umowy mogą nieznacznie się różnić, zależnie od rodzaju zawartej umowy. Poniższy wzór zawiera przede wszystkim odwołanie do zawartej umowy, od której ma nastąpić odstąpienie. Umowa powinna bowiem zawierać możliwość odstąpienia. Należy wskazać kiedy i gdzie została umowa zawarta i kim, personalnie, są strony tejże umowy. Kolejnym elementem jest samo oświadczenie odstąpienia i informacja o sposobie rozliczenia, w tym przypadku, zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego.

Podgląd dokumentuOświadczenie o odstąpieniu od umowy
 


 


Niniejszym oświadczam, iż w wykonaniu pkt. .................. umowy o .................. .


z dnia .................. zawartej w ..................,


której przedmiotem jest


..................


zawartej pomiędzy:


..................


zam. przy .................. w ..................


a
..................

..................

.................. .................. w ..................


odstępuję od powyższej umowy.


 


Rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.


 


 


 


 Popularne zapytania:

  • odstąpienie od umowy w kodeksie cywilnym wzór

Podobne wzory dokumentów