Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

2195 pobrań

15674 wyświetleń

Odstąpienie od umowy opiera się przede wszystkim na oświadczeniu. Wzory dokumentów tego typu są prezentowane poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawiera podstawę odstąpienia zawartą w samej umowie i jej specyfikację. Jest nią data i miejsce zawarcia oraz strony, które ją zawierały, które w oświadczeniu muszą zostać wymienione. Dalej znajduje się samo oświadczenie oraz podstawa do rozliczenia między stronami z tytułu odstąpienia. Dokument powinien zostać przygotowany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Oczywiście, musi być podpisany.

Podgląd dokumentuOświadczenie o odstąpieniu od umowy
 


 


Niniejszym oświadczam, iż w wykonaniu pkt. .................. umowy o .................. .


z dnia .................. zawartej w ..................,


której przedmiotem jest


..................


zawartej pomiędzy:


..................


zam. przy .................. w ..................


a
..................

..................

.................. .................. w ..................


odstępuję od powyższej umowy.


 


Rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.


 


 


 


 Budowlane

Popularne zapytania:

  • odstąpienie
  • odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu wzór pdf
  • wniosek o odstapieniu od umowy kupna sprzedarzy samochodu
  • wzór odstąpienie od umowy kupna samochodu
  • odstapienie od umowy kupna samochodu wzor pobierz
  • odstąpienie od umowy kupna samochodu wzór pisma darmowe
  • odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu wzór
  • odstąpienie od umowy kupna samochodu wzór pisma
  • wzór pisma na odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu
  • odejście od umowy

Podobne wzory dokumentów