Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

472 pobrań

3879 wyświetleń

Odstąpienie od umowy jest często jedynym sposobem wydostania się z niekorzystnej transakcji. Odstępując od takiej umowy, dobrze wykorzystać wzory dokumentów, ponieważ zapewniają one skuteczność działań formalnych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawiera informacje o samej umowie i podstawie odstąpienia. To znaczy kiedy i gdzie została zawarta i przez kogo oraz, która część tejże umowy pozwala na odstąpienie. Dalej zawarta jest informacja o samym odstąpieniu i podstawie rozliczenia. Jeżeli bowiem część umowy została wypełniona, to należy się z tej części rozliczyć.

Podgląd dokumentuOświadczenie o odstąpieniu od umowy
 


 


Niniejszym oświadczam, iż w wykonaniu pkt. .................. umowy o .................. .


z dnia .................. zawartej w ..................,


której przedmiotem jest


..................


zawartej pomiędzy:


..................


zam. przy .................. w ..................


a
..................

..................

.................. .................. w ..................


odstępuję od powyższej umowy.


 


Rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.


 


 


 


 Sprzedaż


Podobne wzory dokumentów