Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

127 pobrań

1414 wyświetleń

Prezentowany dokument zawiera bardzo prostą i krótką informację, która jest odstąpieniem od zawartej umowy. Jednocześnie, mimo swojej prostoty jest to w pełni wyczerpujący dokument. Dobrze jest wykorzystać tego typu wzory dokumentów, ponieważ gwarantują one zaistnienie skutków prawnych ich treści. I tak, to odstąpienie od umowy zawiera najważniejsze informacje, kto zawierał umowę, co było jej przedmiotem, kiedy i gdzie została zawarta. W dalszej treści zawiera informację o odstąpieniu i sposób rozliczenia pomiędzy stronami. Kilka prostych i jednocześnie skutecznych treści.

Podgląd dokumentu

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 


 


Niniejszym oświadczam, iż w wykonaniu pkt. .................. umowy o .................. .


z dnia .................. zawartej w ..................,


której przedmiotem jest


..................zawartej pomiędzy:


..................


zam. przy .................. w ..................


a
..................

..................

.................. .................. w ..................


odstępuję od powyższej umowy.


 


Rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.


 


 


 


 


Nieruchomości


Podobne wzory dokumentów