Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

6626 pobrań

17695 wyświetleń

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe jest typem dokumentu, który należy składać w odpowiednim oddziale Urzędu Skarbowego. Prawidłowo wypełnione zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać informacje takie jak: miejscowość oraz datę, dokładne dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania a także własnoręczny, czytelny podpis, który powinien znajdować się na końcu dokumentu. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Urząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • oświadczenie o nieskazaniu
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • •oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym
  • gdzie załatwić oświadczenie o nieskazaniu za przestepstwa
  • oświadczeie o niekaraniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  • 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem wzór
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

Podobne wzory dokumentów